Embacco Lighting introduction to light and acoustics
HVORFOR IKKE KOMBINERE DET GODE LYS OG AKUSTIKKEN?

Det spørgsmål blev netop starten på vores nye måde at tænke belysning på – vi ville designe og udvikle en ny generation af belysningsarmaturer - en lampeserie i bløde lydabsorberende materialer for det offentlige rum.

Ideén opstod efter en af de dage, hvor vi selv havde været ude og opleve den megen ”støj,” der naturligt opstår, når mange samtaler i samme rum, især i nye arkitektoniske byggerier, som netop er kendetegnet ved hårde reflekterende materialer. Vi oplevede, at vi faktisk blev nærmest ”allergisk” over den megen støj som endte med at stresse os. Konklusionen var, at der var og er for meget ”larm” i det offentlige rum. Et kort studie og et par google søgninger senere var vi helt overbeviste. Vi bliver flere og flere støjsensitive individer og antallet af stressramte og "udbrændte" mennesker er stærkt stigende. Vi valgte at skifte retning – vores mission er

at transformere støj til lyd.
FRA TANKE TIL HANDLING

Og hvad kræver det så lige?
Ja det kræver at vi – i design- og udviklingsprocessen - nu og fremover skal tænke i nye bløde lydabsorberende materialer. Vi skifter de traditionelle hårde materialer som stål glas og plast ud med bløde tekstiler. Som lydabsorber har vi valgt naturens materiale - hamp.

… og giver det nogle fordele ?
ja absolut. Udover at vores Collection FAB lamper reducerer støj i rummet giver det også ekstra fordele. Bl.a. opnår vi med de nye taktile overflader visuelt også et mere blødt og humant look i rummet. Vi oplever at lamperne skaber et blødt univers – vel nok en afspejling af det skift vi også lige nu oplever i vores ydre verden.

Embacco lighting Soft Human Materials in acoustic light
Embacco Lighting acoustic light textiles
HVORNÅR?

Vi tog beslutningen om ny retning i 2015. Vi havde da allerede en masse erfaring og en god fornemmelse for lys. Lyd og akustik havde vi til gengæld zero viden om. Vi valgte derfor at søge et forskningsprojekt hos Dansk Lyd. Vi ville finde et nyt lydabsorberende materiale – et materiale som ikke var Man-Made men hentet i naturen. Det lykkedes. Ude i naturen fandt vi materialet og bruger nu komprimeret hamp i alle vores lydabsorberende pendler. Her 3 år efter er vi klar med vores første kollektion FAB.

Embacoo Lighting fab pendant introduction
COLLECTION FAB?

Vi er nu klar med de første FAB´s og flere akustiske pendler er på vej.

Vi synes, at det er top tunet at integrere lyd absorbenter i belysning og øvrige objekter, der alligevel skal være en del af vores rum... og for vores del er det lyset.

VORES "WHY"

Stay tuned..denne historie kommer snart.

LIGHT AND ACOUSTICS ABC

 

HVAD ER GOD AKUSTIK EGENTLIG?

Du kender sikkert fornemmelsen af, at opholde dig i et rum, hvor det er svært at høre, hvad andre i rummet siger. Et rum hvor de mange stemmer skaber virvar, fordi lyden bliver hængende i rummet alt for længe. God akustik er lige det modsatte. Du kan her adskille stemmerne fra hinanden – lyden bliver absorberet - og føles nu behagelig.

”Vi kalder det - at transformere støj til lyd”

 

KAN VI ÆNDRE AKUSTIKKEN I ET RUM?

Ja - det kan vi netop ved at ændre overfladerne i rummet. Ved at vi erstatter hårde reflekterende overflader på vægge, loft og gulv til bløde og lydabsorberende overflader, ændrer vi rummet lydmæssigt. Du vil nu opleve et helt nyt rum, hvor det er nemt at høre hvad der bliver sagt.

 

HVORDAN LØSES DET I PRAKSIS?

Rigtig ofte løses akustikken i loftet gennem loftpladerne, men der er også rigtig mange andre løsninger. Gulvtæppe eller akustiske gulve, lyd absorbenter udført som væg dekoration, akustiske billeder på væg, rumadskillere og gardiner. Det seneste nye er at integrere lydabsorberende materialer i rummets interiør som fx sofaer og under borde. Eller med akustisk belysning, som vi har valgt at gøre det. Vi kombinerer lys og akustik ved at designe og producere vores kollektion af pendler i bløde materialer, som er lydabsorberende. Vi kalder kollektionen FAB.

 

ER DER FORSKEL PÅ RUMMETS STØRRELSE I FORHOLD TIL AKUSTIK?

Ja – rum med højt til loftet og stor volumen har behov for mere lyd absorberende materiale end mindre rum hvor der er lavt til loftet. Det er mængden af lydabsorberende materialer der er bestemmende for akustikken i rummet.

"Rum med højt til loftet har behov for mere lydabsorberede materiale."

 

SKAL ALLE RUM AKUSTIKREGULERES?

Umiddelbart ja. Selvfølgelig er det nemmere at leve med dårlig akustik i gennemgangsrum som fx gangarealer, hvor vi kun opholder os i et meget kort tidsrum eller rum hvor vi ikke kommunikerer med hinanden.

 

HVAD ER EFTERKLANGSTID?

Efterklangstid er den tid, det tager lyden at dø ud i lokalet. Kort efterklangstid giver god akustik og gør det nemmere at høre hvad der bliver sagt. Dette er naturligvis ekstra vigtigt for folk med nedsat hørelse. Lang efterklangstid vil resultere i dét, vi alle kender som ekko. Ekko i et rum vil altid være et udtryk for dårlig akustik.

 

HVAD ER LYD OG HVAD ER STØJ?

Lyd er helt basalt trykbølger, der bevæger sig gennem luften. Når lydbølgerne er ordnede og behagelige kalder vi det lyd, hvorimod uordnede kaotiske lydbølger kaldes støj. Desværre ser vi dag for mange rum, hvor lyd er støj grundet manglende lydabsorbering.

 

HVAD SKER DER FOR OS MENNESKER DER OPHOLDER OS I STØJENDE RUM?

Længerevarende ophold i støjende rum kan have store konsekvenser. Mest almindeligt er manglende koncentrationsevne og mental træthed, folk føler sig trætte og irritable. Andre kan slet ikke holde ud at opholde sig i disse non-akustiske rum, de føler sig fysisk utilpasse og en trykken på hovedet og de må som følge deraf forlade rummet. I yderste konsekvens sætter støjen sig som udbrændthed og stress . Lige nu hvor vi lever i en verden med flere og flere støjsensitive er det vigtigt at vi får endnu mere fokus på den gode lyd.

 

OG .. HVAD BETYDER DET SÅ AT HAVE GOD LYD I KONTOR MILJØER?

Støj i kontorfællesskaber gør det svært for den enkelte at fokusere og beholde koncentrationsevnen og skal vi tale facts betyder det selvfølgelig også lavere produktivitet. Vigtigt er også de store menneskelige konsekvenser, som dårlig akustik i kontormiljøet har. Flere undersøgelser viser klart en sammenhæng mellem støj og mental træthed.

Omvendt giver den gode lyd og akustik indre velvære og mentalt overskud. God lyd gør det nemmere at fokusere og koncentrere sig om arbejdsopgaverne og selvfølgelig giver den gode lyd også en øget arbejdsglæde og produktivitet. Så at sætte den gode lyd og akustik højt på prioriteringslisten er derfor en ualmindelig god idé.

 

TIL SLUT ... LIDT NØRDERI OM DECIBEL OG AKUSTIK

Støj defineres ofte som uønsket lyd og det er individuelt, hvornår man opfatter lyd som støj. Hvor nogle mennesker i samme rum opfatter det som lyd vil andre opfatte det samme som støj. Støjen kommer ofte fra kommunikation og maskiner og andet teknisk udstyr i rummet. Støjniveauet måles i decibel dB(A) og arbejdstilsynet har anbefalinger som fx i kontorer, hvor der anbefales, at belastningen ikke overstiger 45 – 50 dB(A). Her er det muligt at føre almindelige samtaler , at skelne stemmerne fra hinanden og ikke føle sig forstyrret af baggrundsstøj. Til sammenligning giver en vedvarende støjbelastning på over 80 dB (A) ofte høreskader.

 

LAA-billede1-UK
LAA-billede2-UK
LAA-billede3-UK
LAA-billede4-UK
LAA-billede5-UK
LAA-billede6-UK

ARTIKEL

Stay tuned..denne historie kommer snart